Version 2.00

Update version 2.00 January 1, 2016

Updates
Improved navigation with turn restrictions.

Add City / Town

 • Kartung
 • Yofelleh
 • Maramissa
 • Jambanjali
 • Baniakang
 • Kubuni
 • Jiboro
 • Tumani Tenda
 • Brefet Bolon
 • Jakoi Kanjeru
 • Masembe
 • Jabisa
 • Fass
 • Kampasa
 • Digante
 • Sotuma
 • Foday Kunda
 • Fadia Kunda
 • Kossemar Tenda
 • Sankuli Kunda
 • Fula Bantang
 • Tabanding
 • Sare Louba

Add Camping / Recreational vehicle park

 • Tumani Tenda camp
 • Tendaba camp

Add Zoo / Aquarium

 • Kachikally Crocodail pool
 • Monkey forest